koszty reprezentacji nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu
 
 

Podstrony

 
    
 

 

 

 

kadewu MANIA CZYTANIA

Temat: Kilometrówka (dlaczego nie zaglądasz, przecież może być ciekawe?)
do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego; Jeżeli zatem kilometrówka jest niższa niż zafakturowane wydatki to VAT można odliczyć tylko od tej części wydatkó (na części, nie na paliwo), która jest KUP czyli w kilometrówce.         A co w sytuacji, w której wydatki staną się kosztem uzyskania w miesiącach następnych, kiedy kwota wydatkowana na części czy paliwo będzie mniejsza od kilometrówki?         Nigdzie z ustawy nie wynika, że ustawodawca nakazał ograniczanie kosztów uzyskania miesięcznie ,zakładając, że faktycznie wydatkowana kwota jest większa ... bieżąco należy wprowadzać (podobnie jak wydatki na reklamę i reprezentację) całość (chyba, że szczególnie w sytuacji reklamy i reprezentacji niepublicznej wydatki będą w sposób wyraźny przeraczały limity). Dopiero na koniec roku należy dokonać korekty zarówno w podatku dochodowym, ograniczając koszty do limitu, oraz dokonać ewentualnej korekty podatku VAT od miesięcy ostatnich poczynając. W którymś wyroku , bardzo dawno temu już, NSA stwierdził, że nie można w przypadku VAT dokładnie lączyć momentu odliczenia podatku VAT naliczonego z momentem uznania za koszt uzyskania przychodu z uwagi na ograniczenie mozliwości jego odliczenia do okresu otrzymania faktury lub następnego. --------------------------------------------------------------------- art.23 Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 46)poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za...
Źródło: topranking.pl/1853/kilometrowka,dlaczego,nie,zagladasz,przeciez.php

 

 


 

 
Copyright 2003. kadewu MANIA CZYTANIA