Koncepcja pracy na stanowisku dyrektora szkoly Podstawowej
 
 

Podstrony

 
    
 

 

 

 

kadewu MANIA CZYTANIA

Temat: zachêcic do fizyki
Newsuser "Piotr Wyderski" <piotr.wyder@wp.plwrote ... Stanislaw Sidor wrote: | Ale to podstawowa sprawa! OK, ale rozmawiamy o nauczaniu fizyki, a nie o najlepszym systemie dystrybucji budzetu placowki. O ile na ekonomii sie nie znam, to do szkoly chodzilem i moge opisac swoje przemyslenia na jej temat. :-) Niestety, ale to Twoja teza, ze "za kasiore to dopiero mozna dobrze uczyc" - nie moja. Ekonomii wiec sie nie da wyrugowac z nauczania. | boi nie da sie w szkole nawet profilowanej wykazac, ze | j.polski to cos mniej niz matematyka albo na odwrot! Da, ... Ty bedziesz ponosil konsekwencje swoich wyborow. Ale beton na to nie pojdzie, "oni wiedza lepiej"... :-( Ales naiwny :-) No i co zrobi dyrektor szkolki, jak na np. informatyke do jakiegos nauczyciela zapisze sie 100 sztuk, a na matematyke 5? Wniosek - wywalic nauczyciela matmy :-) albo informatyka zmnienic na gorszego, badz odciac szkole od Netu ;) Nie da sie tak zrobic, ... sobie takich papierow, aby na ich | podstawie obejmowac stanowiska - mamiac nimi pracodawce, aby po | zgarnieciu pieniazkow | przeskoczyc na inny kwiatek. Dlatego wymyslono cos, co sie nazywa zatrudnienie na okres probny. :-) No i co? Przez 3 miesiace to moge nawet sypiac z dyrektorka szkoly, jak mi placic bedzie za lekcje 6k PLN ;-)) a pozniej przerzuce sie na piekna polonistke :jak otrzymam umowe na czas nieokreslony. Podstepem sie osiaga czasem cele! :) | W niektorych szkolach wyszszych tak sie stosuje. Ja mam raczej nadzieje, ze w niektorych szkolach wyzszych sie go nie stosuje. :-) | Dziala jak bicz na nieudacznikow-wykladowcow. I to skutecznie, pod warunkiem, ze ich przelozeni traktuja powaznie wyniki systemu oceny. W dobrych szkolach - traktuja powaznie. A "dobra szkola" to taka, z ktorej i student jest zadowolony i jej pracownik. | Nie, ale odrabiaja za dzieci lekcje np. piszac na usenet, ze "sa | humanistami" i musza zadanka ... 6k PLN/mies. czlowiek szybko sie przyzwyczai i za | rok bedzie uwazal, ze to i tak za malo To niech zmieni prace. No to wywala go i przyjma innego z 5k ... lecz koncepcji "ile sobie sam odlozysz, tyle bedziesz mial na starosc" i ze sporym powodzeniem staram sie ja wcielac w zycie. Tylko mnie panstwo nie chce zwolnic ze skladek ZUS... Aha,...
Źródło: topranking.pl/1826/zach,234,cic,do,fizyki.phpTemat: Łybacka do kuratorów: Gdzie jest wasz nadzór?
Oświadczenie Instytutu Badań Kompetencji Wyjaśnienie Instytutu Badań Kompetencji w związku z pytaniami dyrektorów szkół dotyczącymi stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizowania przez prywatne firmy klasówek, sprawdzianów i konkursów w szkołach 1. Rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego ...... nakłada na dyrektora szkoły obowiązek mierzenia jakości pracy szkoły, między innymi poprzez: „badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów” oraz „diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły”, 2. Cytowane wyżej rozporządzenie nie wskazuje sposobu przeprowadzenia diagnoz i wyboru narzędzi badawczych, 3. Dyrektor szkoły, zgodnie z koncepcją zapisaną w statucie szkoły, może realizować cytowane rozporządzenie MEN na dwa sposoby: korzystając z narzędzi badawczych opracowanych przez swoich nauczycieli w celu określenia poziomu osiągnięć uczniów, korzystając z narzędzi zewnętrznych w celu porównania poziomu osiągnięć swoich uczniów z poziomem piszącej populacji, 4. Instytut Badań Kompetencji przygotowuje narzędzia zewnętrzne do mierzenia jakości pracy szkoły, 5. Instytut jako stowarzyszenie realizuje cele statutowe, między innymi poprzez: „diagnozowanie osiągnięć ponadprzedmiotowych uczniów na każdym etapie kształcenia szkoły podstawowej i gimnazjum.” 6. Udział uczniów w badaniach kompetencji jest oparty na zasadzie dobrowolności i musi wynikać z przekonania rodziców, nauczycieli i dyrektora szkoły o potrzebie diagnozowania osiągnięć uczniów, 7. Materiały przekazywane po przeprowadzonym badaniu kompetencji szkołom są źródłem dodatkowej informacji o mocnych i słabych stronach uczniów, klas, szkoły na tle badanej populacji, 8. ... zgodzie ze zdaniem Ministerstwa zapisanym w jego stanowisku, iż: „osobą upoważnioną do oceniania wiedzy i umiejętności uczniów, w tym poprzez prace klasowe i sprawdziany, jest nauczyciel, któremu dyrektor w organizacji roku szkolnego powierzył prowadzenie zajęć w określonej klasie z określonego przedmiotu”, 9. Dla uczniów szkół podstawowych Instytut przygotowuje ponadprzedmiotowe testy kompetencji, a dla uczniów gimnazjum humanistyczne i matematyczno-przyrodnicze testy kompetencji – z...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,427,4228779,4228779,Lybacka_do_kuratorow_Gdzie_jest_wasz_nadzor_.html


Temat: No tera wiym czymu tyn Aprilwic!
Ponad połowa podstawówek do likwidacji w jednej gminie Katarzyna Piotrowiak 26-03-2006 , ostatnia aktualizacja 26-03-2006 18:38 Gmina Rudziniec próbuje zamknąć pięć z dziewięciu szkół podstawowych. Kuratorium oświaty powiedziało: "nie". A wójt ... szkoły. Rodzicom w głowie się nie mieści, że wójt niczego nie zaproponował. - Nie wiadomo, gdzie je przeniosą, jak będą dojeżdżać, co stanie się z zerówkami. Kompletnie nic. Jestem naprawdę tym wstrząśnięty, że gmina nie ma dzieciom nic do zaoferowania. Żadnych propozycji z ich strony, tylko uchwała o likwidacji pięciu szkół - mówi Bernard Cyron, jeden z rodziców. Mieszkańcy Taciszowa napisali protest do Śląskiego Kuratorium Oświaty. - Jak zamkną szkołę, zostaną u nas tylko kościół i knajpa. Przecież mamy XXI w., dzieci powinny mieć łatwy dostęp do nauki - komentuje sprawę Ewa Urbańczyk, dyrektorka szkoły w Taciszowie. Irmgarda Locher, dyrektorka podstawówki w Bycinie, ma żal do urzędników. - Podcięli skrzydła rodzicom, którzy do tej pory placówce pomagali i nadal chcą to robić. Dzieci mają ... z utrzymywania szkoły w Bycinie. Urbańczyk ze śmiechem opowiada, jak uczeń pierwszej klasy zwrócił się do niej kiedyś: "Pani Ewo, musimy porozmawiać" i dopiero po chwili się żachnął: "Zapomniałem, że pani jest już dyrektorem". - Bo u nas już tak jest swojsko. To jest klimat wiejskiej szkoły - wyjaśnia dyrektorka z Taciszowa. Według Wernera Wieszoka, miejscowego radnego, likwidacja szkół do niczego dobrego ... pieniądze się znalazły, a na oświatę brakuje - oburzają się na ten argument rodzice. Zdaniem Barczyka winę za kłopoty ponoszą radni. - Szkoły należało sukcesywnie likwidować od 2000 r., tak jak to zrobiono w innych gminach. Radni bali się spojrzeć mieszkańcom w oczy, no i teraz tylko ja jestem niedobry - denerwuje się wójt Rudzińca. Zamykanie szkół, jego zdaniem, nie spowoduje żadnych kłopotów. - Część nauczycieli przejdzie na emeryturę, niektórym kończą się kontrakty, a pozostali znajdą pracę w innych szkołach. Budynki jakoś zagospodarujemy. Być może w jednym z nich powstanie dom pogodnej jesieni dla starszych osób - planuje. Propozycja gminy spotkała się z ostrą krytyką kuratorium, które od kilku tygodni zbiera informacje na temat likwidowanych szkół województwie. Na liście znalazło się: 5 przedszkoli, 2 gimnazja, 11 podstawówek i 21 szkół ponadgimnazjalnych. - Propozycja Rudzińca została przez nas zaopiniowana negatywnie. Nie zgadzamy się na likwidację tych podstawówek, bo gmina nie przedstawiła nam żadnej koncepcji związanej z dalszą nauką dzieci i zapewnieniem im transportu - mówi Anna Zamora, rzeczniczka ŚKO. Wójt zapowiada, że odwoła się od stanowiska kuratorium do Ministerstwa Edukacji. ale jaja ...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,34281,39392872,39392872,No_tera_wiym_czymu_tyn_Aprilwic_.html


Temat: Wygłupy wójta Kuika
To część tego ale wystarczająca myślę. 1.uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki; 2.życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego; 3.akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem; 4.dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem; 5.dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 6.ocenę pracy, o której mowa w $1 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek; 7.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 8.oświadczenie, że kandydat nie był karany kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (DZ.U. z 2003 r. ... dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 2.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Domaradzu”, w terminie do dnia 16 marca 2006 r., do godz. 15.30 na adres:...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,65,37408936,37408936,Wyglupy_wojta_Kuika.html


Temat: konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieślach
konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieślach OGŁOSZENIE O KONKURSIE ze strony BIP Urzędu Gminy w Krasocinie informację o konkursie opublikowano dnia 05.06.2007 adres: tiny.pl/f9xm Wójt Gminy Krasocin ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieślach 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: · legitymuje się stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowego, · ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska na nauczyciela w danej szkole, · ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, · posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, · w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole, a w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocena pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego, · posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, · nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. ... 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: · uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju danej szkoły, · życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela, lub stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, · akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia- w przypadku osoby będącej nauczycielem, · dyplomy i dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i kwalifikacji, · dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, · ocenę pracy, o której mowa w §1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze , w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826), · zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, · oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z ... z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SP W CIEŚLACH w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszeni na adres Urząd...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,41905,63834366,63834366,konkurs_na_dyrektora_Szkoly_Podstawowej_w_Cieslach.html


Temat: Kto na dyrektorow szkoł?
Dlaczego informacje o konkursach śa tak skrzędtnie przez Wydział Edukacji ukrywane. Kiedyś takie ogłoszenia wisiały we wszystkich szkołach. Takie ogłoszenia powinny być łatwo dostępne dlatego ośmielam się je tu zamieścić. Prezydent Miasta Radomia ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących szkół i placówek oświatowych w Radomiu: - Przedszkola Publicznego nr 24, ul. Powstańców Śląskich 9, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Batalionów Chłopskich 16, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Sobieskiego 12, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Rapackiego 24, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13, ul. Sienkiewicza 30, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Jaracza 8, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32, ul. Jarzyńskiego 3, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Kolberga 5, - Publicznego Gimnazjum nr ... z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. nr 89, poz. 826 z późn. zm.). - 2 - 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki; 2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego; 3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem; 4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem; 5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek 7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa ... r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem “Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ....................................................” w terminie do 7.04.2006 r. ( nazwa szkoły lub placówki ) ( do godz.15.30 ) w Wydziale Edukacji...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,68,39639112,39639112,Kto_na_dyrektorow_szkol_.html
 

 


 

 
Copyright 2003. kadewu MANIA CZYTANIA