Koncepcja pracy na stanowisko dyrektora szKOLY Podstawowej
 
 

Podstrony

 
    
 

 

 

 

kadewu MANIA CZYTANIA

Temat: zachêcic do fizyki
Newsuser "Piotr Wyderski" <piotr.wyder@wp.plwrote ... Stanislaw Sidor wrote: | Ale to podstawowa sprawa! OK, ale rozmawiamy o nauczaniu fizyki, a nie o najlepszym systemie dystrybucji budzetu placowki. O ile na ekonomii sie nie znam, to do szkoly chodzilem i moge opisac swoje przemyslenia na jej temat. :-) Niestety, ale to Twoja teza, ze "za kasiore to dopiero mozna dobrze uczyc" - nie moja. Ekonomii wiec sie nie da wyrugowac z nauczania. | boi nie da sie w szkole nawet profilowanej wykazac, ze | j.polski to cos mniej niz matematyka albo na odwrot! Da, ... Ty bedziesz ponosil konsekwencje swoich wyborow. Ale beton na to nie pojdzie, "oni wiedza lepiej"... :-( Ales naiwny :-) No i co zrobi dyrektor szkolki, jak na np. informatyke do jakiegos nauczyciela zapisze sie 100 sztuk, a na matematyke 5? Wniosek - wywalic nauczyciela matmy :-) albo informatyka zmnienic na gorszego, badz odciac szkole od Netu ;) Nie da sie tak zrobic, ... sobie takich papierow, aby na ich | podstawie obejmowac stanowiska - mamiac nimi pracodawce, aby po | zgarnieciu pieniazkow | przeskoczyc na inny kwiatek. Dlatego wymyslono cos, co sie nazywa zatrudnienie na okres probny. :-) No i co? Przez 3 miesiace to moge nawet sypiac z dyrektorka szkoly, jak mi placic bedzie za lekcje 6k PLN ;-)) a pozniej przerzuce sie na ... "dobra szkola" to taka, z ktorej i student jest zadowolony i jej pracownik. | Nie, ale odrabiaja za dzieci lekcje np. piszac na usenet, ze "sa | humanistami" i musza zadanka ... 6k PLN/mies. czlowiek szybko sie przyzwyczai i za | rok bedzie uwazal, ze to i tak za malo To niech zmieni prace. No to wywala go i przyjma innego z 5k ... lecz koncepcji "ile sobie sam odlozysz, tyle bedziesz mial na starosc" i ze sporym powodzeniem staram sie ja wcielac w zycie. Tylko mnie panstwo nie chce zwolnic ze skladek ZUS... Aha,...
Źródło: topranking.pl/1826/zach,234,cic,do,fizyki.phpTemat: Łybacka do kuratorów: Gdzie jest wasz nadzór?
Oświadczenie Instytutu Badań Kompetencji Wyjaśnienie Instytutu Badań Kompetencji w związku z pytaniami dyrektorów szkół dotyczącymi stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizowania przez prywatne firmy klasówek, sprawdzianów i konkursów w szkołach 1. Rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego ...... nakłada na dyrektora szkoły obowiązek mierzenia jakości pracy szkoły, między innymi poprzez: „badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów” oraz „diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły”, 2. Cytowane wyżej rozporządzenie nie wskazuje sposobu przeprowadzenia diagnoz i wyboru narzędzi badawczych, 3. Dyrektor szkoły, zgodnie z koncepcją zapisaną w statucie szkoły, może realizować cytowane rozporządzenie MEN na dwa sposoby: korzystając z narzędzi badawczych opracowanych przez swoich nauczycieli w celu określenia poziomu osiągnięć uczniów, korzystając z narzędzi zewnętrznych w celu porównania poziomu osiągnięć swoich uczniów z poziomem piszącej populacji, 4. Instytut Badań Kompetencji przygotowuje narzędzia zewnętrzne do mierzenia jakości pracy szkoły, 5. Instytut jako stowarzyszenie realizuje cele statutowe, między innymi poprzez: „diagnozowanie osiągnięć ponadprzedmiotowych uczniów na każdym etapie kształcenia szkoły podstawowej i gimnazjum.” 6. Udział uczniów w badaniach kompetencji jest oparty na zasadzie dobrowolności i musi wynikać z przekonania rodziców, nauczycieli i dyrektora szkoły o potrzebie diagnozowania osiągnięć uczniów, 7. Materiały przekazywane po przeprowadzonym badaniu kompetencji szkołom są źródłem dodatkowej informacji o mocnych i słabych stronach uczniów, klas, szkoły na tle badanej populacji, 8. ... zgodzie ze zdaniem Ministerstwa zapisanym w jego stanowisku, iż: „osobą upoważnioną do oceniania wiedzy i umiejętności uczniów, w tym poprzez prace klasowe i sprawdziany, jest nauczyciel, któremu dyrektor w organizacji roku szkolnego powierzył prowadzenie zajęć w określonej klasie z określonego przedmiotu”, 9. Dla uczniów szkół podstawowych Instytut przygotowuje ponadprzedmiotowe testy kompetencji, a dla uczniów gimnazjum humanistyczne i matematyczno-przyrodnicze testy kompetencji – z...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,427,4228779,4228779,Lybacka_do_kuratorow_Gdzie_jest_wasz_nadzor_.html


Temat: No tera wiym czymu tyn Aprilwic!
Ponad połowa podstawówek do likwidacji w jednej gminie Katarzyna Piotrowiak 26-03-2006 , ostatnia aktualizacja 26-03-2006 18:38 Gmina Rudziniec próbuje zamknąć pięć z dziewięciu szkół podstawowych. Kuratorium oświaty powiedziało: "nie". A wójt ... szkoły. Rodzicom w głowie się nie mieści, że wójt niczego nie zaproponował. - Nie wiadomo, gdzie je przeniosą, jak będą dojeżdżać, co stanie się z zerówkami. Kompletnie nic. Jestem naprawdę tym wstrząśnięty, że gmina nie ma dzieciom nic do zaoferowania. Żadnych propozycji z ich strony, tylko uchwała o likwidacji pięciu szkół - mówi Bernard Cyron, jeden z rodziców. Mieszkańcy Taciszowa napisali protest do Śląskiego Kuratorium Oświaty. - Jak zamkną szkołę, zostaną u nas tylko kościół i knajpa. Przecież mamy XXI w., dzieci powinny mieć łatwy dostęp do nauki - komentuje sprawę Ewa Urbańczyk, dyrektorka szkoły w Taciszowie. Irmgarda Locher, dyrektorka podstawówki w Bycinie, ma żal do urzędników. - Podcięli skrzydła rodzicom, którzy do tej pory placówce pomagali i nadal chcą to robić. Dzieci mają ... z utrzymywania szkoły w Bycinie. Urbańczyk ze śmiechem opowiada, jak uczeń pierwszej klasy zwrócił się do niej kiedyś: "Pani Ewo, musimy porozmawiać" i dopiero po chwili się żachnął: "Zapomniałem, że pani jest już dyrektorem". - Bo u nas już tak jest swojsko. To jest klimat wiejskiej szkoły - wyjaśnia dyrektorka z Taciszowa. Według Wernera Wieszoka, miejscowego radnego, likwidacja szkół do niczego dobrego ... pieniądze się znalazły, a na oświatę brakuje - oburzają się na ten argument rodzice. Zdaniem Barczyka winę za kłopoty ponoszą radni. - Szkoły należało sukcesywnie likwidować od 2000 r., tak jak to zrobiono w innych gminach. Radni bali się spojrzeć mieszkańcom w oczy, no i teraz tylko ja jestem niedobry - denerwuje się wójt Rudzińca. Zamykanie szkół, jego zdaniem, nie spowoduje żadnych kłopotów. - Część nauczycieli przejdzie na emeryturę, niektórym kończą się kontrakty, a pozostali znajdą pracę w innych szkołach. Budynki jakoś zagospodarujemy. Być może w jednym z nich powstanie dom pogodnej jesieni dla starszych osób - planuje. Propozycja gminy spotkała się z ostrą krytyką kuratorium, które od kilku tygodni zbiera informacje na temat likwidowanych szkół województwie. Na liście znalazło się: 5 przedszkoli, 2 gimnazja, 11 podstawówek i 21 szkół ponadgimnazjalnych. - Propozycja Rudzińca została przez nas zaopiniowana negatywnie. Nie zgadzamy się na likwidację tych podstawówek, bo gmina nie przedstawiła nam żadnej koncepcji związanej z dalszą nauką dzieci i zapewnieniem im transportu - mówi Anna Zamora, rzeczniczka ŚKO. Wójt zapowiada, że odwoła się od stanowiska kuratorium do Ministerstwa Edukacji. ale jaja ...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,34281,39392872,39392872,No_tera_wiym_czymu_tyn_Aprilwic_.html


Temat: Wygłupy wójta Kuika
To część tego ale wystarczająca myślę. 1.uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki; 2.życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego; 3.akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem; 4.dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem; 5.dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 6.ocenę pracy, o której mowa w $1 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek; 7.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 8.oświadczenie, że kandydat nie był karany kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (DZ.U. z 2003 r. ... dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 2.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Domaradzu”, w terminie do dnia 16 marca 2006 r., do godz. 15.30 na adres:...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,65,37408936,37408936,Wyglupy_wojta_Kuika.html


Temat: konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieślach
konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieślach OGŁOSZENIE O KONKURSIE ze strony BIP Urzędu Gminy w Krasocinie informację o konkursie opublikowano dnia 05.06.2007 adres: tiny.pl/f9xm Wójt Gminy Krasocin ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieślach 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: · legitymuje się stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowego, · ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska na nauczyciela w danej szkole, · ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, · posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, · w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole, a w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocena pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego, · posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, · nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. ... 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: · uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju danej szkoły, · życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela, lub stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, · akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia- w przypadku osoby będącej nauczycielem, · dyplomy i dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i kwalifikacji, · dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, · ocenę pracy, o której mowa w §1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze , w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826), · zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, · oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z ... z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SP W CIEŚLACH w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszeni na adres Urząd...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,41905,63834366,63834366,konkurs_na_dyrektora_Szkoly_Podstawowej_w_Cieslach.html


Temat: Kto na dyrektorow szkoł?
ul. Batalionów Chłopskich 16, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Sobieskiego 12, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Rapackiego 24, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13, ul. Sienkiewicza 30, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Jaracza 8, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32, ul. Jarzyńskiego 3, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Kolberga 5, - Publicznego Gimnazjum nr ... z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. nr 89, poz. 826 z późn. zm.). - 2 - 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki; 2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego; 3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem; 4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem; 5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek 7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa ... r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem “Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ....................................................” w terminie do 7.04.2006 r. ( nazwa szkoły lub placówki ) ( do godz.15.30 ) w Wydziale Edukacji...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,68,39639112,39639112,Kto_na_dyrektorow_szkol_.html


Temat: KoNKursY w Radomiu
Takie ogłoszenia powinny być łatwo dostępne dlatego ośmielam się je tu zamieścić. Prezydent Miasta Radomia ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących szkół i placówek oświatowych w Radomiu: - Przedszkola Publicznego nr 24, ul. Powstańców Śląskich 9, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Batalionów Chłopskich 16, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Sobieskiego 12, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Rapackiego 24, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13, ul. Sienkiewicza 30, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Jaracza 8, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32, ul. Jarzyńskiego 3, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Kolberga 5, - Publicznego Gimnazjum nr 1, ul. Staromiejska 11, - Publicznego Gimnazjum nr 2, ul. Gagarina 19, - Publicznego Gimnazjum nr 3, ul. ... przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. nr 89, poz. 826 z późn. zm.). - 2 - 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki; 2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego; 3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem; 4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem; 5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek 7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku ... celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem “Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ....................................................” w terminie do 7.04.2006 r. ( nazwa szkoły lub placówki ) ( do godz.15.30 ) w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pok. 268 (wejście od ul. Niedziałkowskiego). Konkurs przeprowadzi komisja...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,68,38646417,38646417,KoNKursY_w_Radomiu.html
 

 


 

 
Copyright 2003. kadewu MANIA CZYTANIA